21 januari 2014 - Meditatie verzorgd door ds. Sylvia Neuféglise-Vermeer

U bent hier: Home - 21 januari 2014 - Meditatie verzorgd door ds. Sylvia Neuféglise-Vermeer

De Doop van Jezus

Aan het begin van dit jaar hield ik een lezing over het leven en werk van de bekende priester en psycholoog Henri Nouwen voor Passage in Heemskerk. Rond deze tijd van het kerkelijk jaar zitten we in de periode van Epifanie. Epifanie betekent verschijning. En het gaat om de verhalen aan het begin van Jezus leven Jezus die de tempel in Jeruzalem bezoekt (Lucas 2: 40 – 52), de bruiloft te Kana (Johannes 2) en de Doop van Jezus in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper ( Mt. 3: 13 – 17). Vele malen heb ik de afgelopen jaren over deze tekst gepreekt. Henri Nouwen wees mij in zijn boeken op een zin die bij mij bleef haken. Wat betekent het, dat de stem tegen Jezus zegt: “Jij bent mijn geliefde Zoon? “ Aan die stem hield Jezus zich vast zijn hele leven lang. Henri Nouwen wijst ons er op, dat deze woorden niet alleen voor Jezus gelden. Ze gelden ook voor ons leven. Wij die zijn navolgers zijn. Wij die met vallen en opstaan in de voetsporen van Jezus verder willen gaan. Wij die ja – zeggen tegen die stem. Die stem zegt: “niet alleen Jezus, ook wij zijn geliefde zonen en dochters van God. Wij zijn zijn geliefde kinderen. “

Ja, hoe gek moet je zijn om te kunnen geloven? Dat is om je aan die stem van God toe te vertrouwen. Wat er ook in ons leven gebeurt, wanneer je te maken krijgt met tegenslag of met succes, met waardering of met afkeuring. Wanneer je je meerdere keren in je leven afvraagt: “Wie ben ik en hoe moet ik nou verder met mijn leven? “ Dan mag je weten: “Jouw, uw of mijn leven wordt begeleid door God. Wij zijn zijn geliefde kinderen. Hij heeft ons als eerste liefgehad en daarom kunnen wij die liefde aan anderen doorgeven en van die liefde uitdelen. “

Wij zijn zijn geliefde kinderen, ongeacht wat we mee maken. Wij zoeken zo vaak de zekerheid in ons zelf, zo van doe ik mijn werk wel goed, of hoe kom ik over op andere mensen. Ja, wat zullen anderen wel niet van mij vinden? Wij zijn zo vaak afhankelijk van de goedkeuring van andere mensen.

Maar wanneer je ervaart: er wordt al door God van je gehouden, dan sta je op een andere, op een positieve manier in het leven. Dan ben je goed geworteld.

Dan zijn we geworteld in Gods liefde! Dat wij Gods geliefde kinderen zijn, dat bepaalt onze identiteit, dat bepaalt wie we zijn. We kunnen altijd op God terugvallen. Dat geeft ons veel steun en een veilig gevoel. Dat geeft ons een vaste basis om op te kunnen bouwen. Ook in het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

 

ds. Sylvia neuféglise-Vermeer

PKN Nederland