20 maart 2012 - Gezang 173 door ds. Sylvia Neuféglise - Vermeer

U bent hier: Home - 20 maart 2012 - Gezang 173 door ds. Sylvia Neuféglise - Vermeer

“Dit is uw opgang naar Jeruzalem
  waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
  vrede aan allen die uw naam verhogen:
  heden hosanna, morgen kruisigt Hem !”

In de 40 dagentijd voor Pasen overdenken we de lange lijdensweg van Jezus. We zien Jezus opgaan naar Jeruzalem. Dat is de beslissende wending in het leven van de Heer.

Wij gaan op naar Jeruzalem, had de grote Meester tegen zijn leerlingen gezegd. Ze begrepen er niets van. Maar met eindeloos geduld heeft Jezus het zijn leerlingen uitgelegd dat het een doodlopende weg zal worden. De weg richting Jeruzalem leidt naar de Hof van de Olijven en naar de Hoofdschedelplaats. Wanneer we die namen zien staan op de wegwijzer naar Jeruzalem denken we aan Jezus als aan de Man van Smarten, die vele beproevingen zal ondergaan. En de weg die Hij gaat is de weg van het offer en de dood.

Is dit uw opgang naar Jeruzalem? Het heeft meer van een afgang!
Toch staat er nog meer op de wegwijzer naar Jeruzalem. Wanneer je die wegwijzer volgt, kom je tenslotte in de Tuin van Jozef. Een doodlopende weg zal een weg door de dood heen blijken te zijn. Daar heeft de Meester ook over gesproken. Er was in de lijdensaankondiging als een vleugje Pasen te bespeuren. Dan wordt het toch een opgang. De leerlingen begrijpen lang niet alles van wat Jezus zegt en doet. Brengen wij het er in deze 40 dagentijd beter van af? Zullen wij de Meester zien als de grote Davidszoon, die orde op zaken gaat stellen in Jeruzalem?

Wanneer we tot deze ontdekking komen, zal er in ons hart een vreugdevuur gaan branden en wordt ons een lofzang in de mond gegeven. En al roepen wij de ene dag “Hosanna” en de andere dag “Kruisigt Hem!” We mogen delen in zijn vrede.
Omdat Jezus toch is opgegaan richting Jeruzalem.

Een hartelijke groet aan u allen.

ds. Sylvia Neuféglise – Vermeer

PKN Nederland