27 mei 2014 - Meditatie verzorgd door Ds. S. Kurtzahn

U bent hier: Home - 27 mei 2014 - Meditatie verzorgd door Ds. S. Kurtzahn

Hemelvaart

Als men op de Breestraat mensen zou bevragen wat Hemelvaart precies betekent dan zou hooguit 10 % van de bevraagden een juist antwoord kunnen geven. Als men een enquête onder kerkmensen zou houden hoe zij Hemelvaart precies beleven dan zou misschien ook niet meer dan 10% van de ondervraagden antwoorden dat Hemelvaartsdag een diepe betekenis voor hen heeft. Op zich is het jammer dat de diepte van deze bijzondere dag voor de meeste mensen verloren is gegaan. Hemelvaart zou vele mensen troost en kracht kunnen geven in deze tijd.

 

Veertig dagen na Pasen liet Jezus zich aan zijn geliefden zien. Daarbij vertelt hij over de diepere zin van het leven en over de levensopdracht van de leerlingen. Als deze op een gegeven moment de menselijke en concrete vraag naar een tastbaar koninkrijk Gods op aarde stellen antwoordt Jezus dat God dat niet zal geven op dit moment, maar dat zij de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. Daarna werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk zodat zij hem niet meer zagen ( Hand, 1,9).

 

Hemelvaart wil ons mensen kracht en vertrouwen schenken op een andere manier. Het weten dat er tegen de concrete werkelijkheid in van het sterven van geliefden een hogere werkelijkheid bestaat die echter alleen op een andere manier beleefd zal worden: n.l. door de Heilige Geest of diep in ons gevoel, in onze dromen, in ons hart of onze ziel.

 

'Wees niet verdrietig, want ik ben bij jullie elke dag, er komt een tijd dat jullie ogen volledig geopend zullen worden'. Op deze manier zouden wij Hemelvaart kunnen samenvatten. Als een blijvend vuurtje in ons hart dat ons richting wil geven in het leven. Dat ons gevoelig wil maken voor de diepte en grootsheid van het alomvattende geheel.

 

Een uitnodiging voor iedereen..........

ds. Stephan Kurtzahn

PKN Nederland