11 februari 2014 - Meditatie verzorgd door pastor Fred van der Louw

U bent hier: Home - 11 februari 2014 - Meditatie verzorgd door pastor Fred van der Louw

Buurvrouw Jansen

Over niet al te lange tijd barst beneden de grote rivieren het Carnaval weer los. Niet alleen beneden de grote rivieren. Ofschoon veel katholieken met overgave carnaval vieren, is het geen officieel-liturgisch feest. Carnaval staat niet op de liturgische kalender van de rooms-katholieke kerk en er is dan ook maar heel moeilijk een bisschop of paus te vinden die het vieren van dit feest verordonneert. In de eerste helft van de twintigste eeuw was de katholieke geestelijkheid meestal erg tegen carnaval. Er gebeurde veel wat niet door de katholieke beugel kon. En het liefst zagen de bisschoppen en pastoors dat er van dit feest werd afgezien. Aan dit verlangen van de clerus is, zoals u begrijpt, door de carnavalsvierders nooit tegemoetgekomen.

Het carnaval wordt gevierd vlak voordat de grote vastentijd een aanvang neemt. En om die reden ziet men in het woord carnaval het Latijnse ‘carne, vale’. Dat betekent ‘vaarwel aan het vlees’, tijdens de vastentijd onthield men zich immers volgens katholiek gebruik van het eten van vlees.

Wij protestanten hebben minder met Carnaval. Maar misschien kunnen we er dit van meenemen: dat we het leven, dat ons door God is gegeven, mogen vieren. Het leven geeft ons moeite en zorgen en dat zal altijd zo blijven, maar er zijn dagen en tijden dat we alle zorgen maar eens even aan de kant moeten zetten en feest moeten vieren. Dan is het inderdaad tijd om te zingen over dat paard dat op onverklaarbare wijze in de gang van buurvrouw Jansen terecht is gekomen.

Zou Jezus alleen maar op de bruiloft in Kana geweest zijn om daar water in wijn te veranderen? In ieder geval was Hij daar om het leven te vieren. En toen er gedronken ging worden van het water, dat door Zijn toedoen in wijn was veranderd, zal Hij toch zeker meegedronken hebben? En toen er gedanst ging worden op dat feest, bleef Hij toch zeker niet aan de kant staan? In Matteüs 11:19 maakt Jezus melding van het feit dat er mensen zijn die hem verwijten een gulzigaard en een wijndrinker te zijn. Bovendien, zo draagt men Hem na, is Hij de vriend van tollenaars en zondaars. Die verwijten aan het adres van Jezus komen volgens mij niet voort uit het feit dat Jezus bij feestjes aan de kant bleef staan.

Ook Jezus vierde blijkbaar het leven.

Carnaval: Vaarwel vlees. De komst van Jezus in onze wereld is het omgekeerde Carnaval van God: Welkom vlees. Het Woord is vlees geworden. De komst van Jezus laat zien: die kant gaat het op, als het aan God ligt. Al ons menselijk gebeuren, al ons menselijk lijden - het speelt zich niet af buiten God om. Wie weet, wordt er in de hemel geschaterd om zoveel goddelijke “dwaasheid”.

pastor Fred van der Louw

PKN Nederland