08 oktober 2013 - Meditatie verzorgd door ds. Sylvia Neuféglise-Vermeer

U bent hier: Home - 08 oktober 2013 - Meditatie verzorgd door ds. Sylvia Neuféglise-Vermeer

Een meditatie bij de presentatie van het Nieuwe Liedboek.

Op zondag 29 september was voor de gemeenteleden van de Noorderkerk de startzondag. Op deze startzondag hebben voor het eerst uit het Nieuwe Liedboek gezongen. Het Goede Herderkoor uit IJmuiden onder leiding van Jan Schotvanger heeft ons een aantal liederen uit dit boek geleerd. Wat is het goed om samen oude – en nieuwe liederen te zingen. Het lijkt wel alsof je even boven de sleur van het dagelijkse leven wordt uitgetild en alsof er zo een last van je afvalt. Wanneer we samen zingen gebeurt er iets bijzonders. Want samen zingen is van alle tijden. Het is een manier om je als mens te uiten en dat begint al heel vroeg in een mensenleven. Zo zijn jonge kinderen spelend in de box al bezig om neuriënd en zingend hun omgeving te verkennen. Zingen is natuurlijk, maar niet alle volwassenen houden er van nature van. Want zingen heeft ook te maken met loslaten. Zingend onthoud je de teksten beter en met een lied wordt vaak duidelijk gemaakt wat er aan de hand is. Zonder lang zal je leven ben je niet jarig en zonder de bekende kerstliederen is het geen Kerst.

Zingen behoort tot de aard van de christelijke kerk. Wij hebben het zingen van de Joden en van de Joodse gebedsdiensten geleerd. De Psalmen zijn eeuw in eeuw uit tot op de dag van vandaag voor ons heel inspirerend. In onze tijd kunnen we de Psalmen in verschillende bewerkingen zingen. Zo staan ze ook in ons Nieuwe Liedboek.

Waarom zingen we liederen voor God? Dat is om God de lof toe te zingen en te eren. Maar het is, denk ik ook om de bron van ons geloof te laten stromen. Zodat we telkens bezield en geraakt worden door ons geloof. Willem Barnard een bekende predikant, schrijver van boeken en dichter van liederen zei: “je zingt je geloof te binnen” Of anders gezegd: je uit wat je voelt en tegelijk doet het wat met je gevoel. Je kunt zingen over kracht maar er dus ook kracht door krijgen. Je zingt voor en over God en tegelijk ontmoet je God daardoor. Sinds de invoering van het oude rode liedboek uit 1973 is er veel veranderd in de kerk en in de maatschappij en dus ook met betrekking tot de liederen die we zingen. De Nederlandse taal verandert voortdurend en door het gebruik van sociale media als internet wordt de wereld om ons heen steeds groter. Daardoor komen we ook in contact met internationale liederen en mensen zoeken op internet veel dingen op en worden steeds mondiger.

Aan het Nieuwe Liedboek hebben nog meer kerken en geloofsgemeenschappen meegewerkt dan bij het oude liedboek. Vele liederen staan naast elkaar waaruit we mogen putten. Er staan liederen in van Johannes de Heer tot en met liederen van de basisbeweging. Er staan liederen uit het oude liedboek in tot en met de nieuwe liederen van Huub Oosterhuis en van Sytse de Vries. Er staan opwekkingsliederen in, kinderliederen en liederen voor jongeren tot en met feministische liederen. Zo kan je ook eens gaan buurten bij een ander genre of een soort lied. Dit Nieuwe Liedboek vervult ook een functie in ons persoonlijk geloofsleven. Het is een liedboek  om te zingen en te bidden in huis en in kerk. Naast de Psalmen en de liederen staan er vele meditatieve teksten en gebedsteksten in.

Hoe gaan wij in de gemeente van de Noorderkerk dit nieuwe liedboek gebruiken? Niet door alle onbekende liederen tegelijk in de dienst te laten zingen. Maar door naast de bekende liederen uit dit boek regelmatig een nieuw lied te laten horen of samen te zingen. Wanneer we thuis of in de kerk liederen zingen, dan gebeurt er iets met je. Het zingen gaat dieper, dan het spreken van woorden. Het raakt je ziel, wie jijzelf bent. En soms kan het je overkomen, dat je denkt: het lijkt wel alsof dit lied speciaal voor mij geschreven is. Zo voel je je verbonden met de mensen om je heen en met de generaties die ons zijn voorgegaan op de weg van het geloof. Maar je staat ook open naar nieuwe liederen, open naar de toekomst ! Zo heeft elke tijd nieuwe liederen nodig. Door samen te zingen voelen we ons gedragen, aanvaard en begrepen. Dat er van je wordt gehouden, dat je mag zijn wie je ten diepste bent. Dat jij die hoge noot of die maatslag bent. Zo worden de liederen uit het Nieuwe Liedboek onze liederen. Zo zijn het liederen met een lach en een traan. Ze gaan over ons leven.

ds. Sylvia Neuféglise – Vermeer

PKN Nederland