17 januari 2012 - Anno Domini door pastor Fred van der Louw

U bent hier: Home - 17 januari 2012 - Anno Domini door pastor Fred van der Louw

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar de beste wensen toe: veel heil en zegen, een gelukkig nieuwjaar, enzovoorts. Typisch eigenlijk, dat zo´n moment zo gemarkeerd wordt. Want zeg nou zelf: was 31 december anders dan 1 januari? Nu u dit leest zijn we alweer een paar weken in het nieuwe jaar onderweg. Maar is er veel veranderd? Ja, voor het ingaan van bepaalde regelingen, de geldigheid van bepaalde wetten enzo, maar verder?

Je vervalt maar zo weer in het oude ritme. Gewoon weer aan het werk. En de goede voornemens zijn alweer over hun houdbaarheidsdatum heen. Velen hoor je zeggen: “blij dat de feestdagen voorbij zijn en dat het gewone leven weer begonnen is”.
Aan het begin van dit nieuwe jaar staan we nog met lege handen, we weten niet wat er komen gaat. Als het dan maar geopende handen zijn. Ontvangende handen. Want in de kwetsbare ontvankelijkheid gaat Gods zegen werken. Het is iets innerlijks. Het is iets wat een mens uiteindelijk tot mens maakt. Dan gaat het werken, zelfs voor het aangezicht van de dood. Of als je denkt dat er geen uitzicht is, of als je staande voor de spiegel denkt: “Wat moet ik nou?” Dan kan het zo maar over je heen komen, die kracht uit de hoge, de omarming van God zelf die je het gevoel geeft dat je er mag zijn.

En toch besta ik. Misschien wel niet op eigen kracht, maar omdat er iemand is geweest die mijn bestaan heeft gewild en die mij niet zal loslaten. Gods zegen haalt het beste in ons boven. Daarmee treden we dit jaar en de wereld en de mensen tegemoet. Wij zijn gezegende mensen. We gaan dit jaar in met deze steun in de rug, niet wetend wat de dag van morgen ons brengen zal en met de opdracht er iets van te maken in Gods Naam.

Zo gaan we het nieuwe jaar weer in. Met weer nieuwe ervaringen, nieuwe mogelijkheden en kansen, nieuwe hoogte- en dieptepunten. Ik moet denken aan een woord uit de Bijbel:

…maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt…

We kunnen niet zo maar alles vergeten. Maar we hoeven ook niet alles vast te houden en maar mee te slepen. Met goede moed en verwachtingsvol kijken we vooruit. Omdat ook 2012 een Anno Domini is: een jaar van onze Heer, Wiens zegenende handen op ons zijn.

pastor Fred van der Louw

PKN Nederland