08 maart 2011 - Bomen van mensen, sporen van God

U bent hier: Home - 08 maart 2011 - Bomen van mensen, sporen van God

Het is een hobby van mij om langs tweedehandsboekwinkels en kringloopwinkels te gaan. Meestal vind ik daar wel een boek, dat mij boeit en dat ik dan koop. Dit virus is ook al overgeslagen op mijn man en onze twee kinderen. De afgelopen vakantie vond ik een boek geschreven door Gerard Zuidberg en Marie–José Janssen. Beiden begeleiden mensen in de parochies bij het voorgaan van diensten. Zij hebben al verschillende boeken geschreven. En dit boek, dat de titel draagt: “Bomen van mensen, sporen van God” is er voor persoonlijke bezinning om telkens een stukje uit te lezen en tot je door te laten dringen.

Het boek gaat erover, dat je bomen kunt vergelijken met mensen. Zoveel verschillende bomen er zijn, zoveel verschillende mensen heb je ook. Er is geen enkel mens hetzelfde. En het hangt er vanaf, wat we dagelijks meemaken, hoe we in het leven staan.

Het boek wijst ons op de aanwezigheid van God op sporen van God in ons dagelijks leven. Telkens weer in verschillende situaties. Hoe staan we in het leven? Hebben we vaste grond onder onze voeten ? Merken we iets van God in ons dagelijks leven? Een dragende kracht, waar we op mogen vertrouwen. God op wie we altijd terug mogen vallen? Als we naar God zoeken kunnen we Hem misschien in de verhalen van dit boek vinden. Het ene moment is God duidelijker aanwezig dan op het andere moment. Maar als je tussen de regels doorleest is God er als een dragende grond, als een boom in de storm. In dit boek zijn menselijke verhalen verzameld. De teksten zijn een neerslag van het leven dat zich dag na dag ontwikkelt. Op elk verhaal volgt een gebed. De teksten vinden hun weerspiegeling in bomen. Bomen van mensen. Sporen van God. Het boek is uitgegeven door Gooi en Sticht. En graag wil ik een verhaal uit dit boek aan u doorgeven.

Aan de voet van de berg
Eens hoorde een mier iets vertellen over een berg. Hij vroeg zich af wat dat mocht zijn. Tot hij op een dag een enorme hoogte voor zich zag. O, dat is het dus. De mier keek naar boven. Maar als dat nu alles is, dacht hij. En hij begon te klimmen. Toen hij boven op de top was, zag hij echter dat hij op een steen stond die aan de voet lag van de berg daarachter. Misschien is deze steen voldoende. Hopelijk gaat het niet om de berg, maar om de kleine stappen. Dit verhaal vertelde een collega van me naar aanleiding van de omkeer in zijn eigen leven en hij zei erbij: “Ik begon door mijn ziekte in te zien hoezeer ik bevangen was door mijn illusies over een groots en meeslepend bestaan“.

Gebed vanuit onze geringheid
Barmhartige, Liefdevolle, die het kleine ziet,
die tot leven roept wat vergankelijk is,
aanvaard onze geringheid,
zie naar ons om, zoals U hebt omgezien
naar Abraham en Sara in hun zoekend geloof,
naar uw profeten in hun roep om gerechtigheid,
naar uw getuigen in hun kwetsbare goedheid,
naar uw volk, door de eeuwen heen,
vrouwen en mannen vol hunkering naar leven. Amen.

Een hartelijke groet aan u allen van ds. Sylvia Neuféglise–Vermeer

PKN Nederland