7 Februari 2012 - Groeien door het leven heen – Ds. Stephan Kurtzahn

U bent hier: Home - 7 Februari 2012 - Groeien door het leven heen – Ds. Stephan Kurtzahn

Groeien door het leven heen luidt de titel van een bekend gedicht over een innerlijk proces van aanvaarding. Echter, wat is dat, groeien door het leven heen?
Als jong mens van in de twintig ben je bezig met een opbouwfase van je leven. Daarin concentreer jij je om examens te behalen, een goede baan te verwerven en een levenspartner te vinden. Als je de twintig passeert heb je vaak het meeste bereikt waar je jaren eerder nog veel moeite moest doen. Je leven gaat nu een andere fase in. In deze nieuwe levensfase kan bij sommigen de behoefte ontwaken om een ander soort van geluk en tevredenheid te kunnen verwerven. Ik herinner mij nog toen ik jaren geleden een jonge man sprak die relatief vlug zijn examens op school had behaald, een fijne vriendin had en net een goede baan had gekregen. Ik heb alles bereikt in het leven, zei hij, en toch voel ik dat er iets ontbreekt. Hij doelde daarbij op een nog diepere vervulling van zijn leven. Hoe echter zou deze eruit kunnen zien? Ik wil hier een drietal eigenschappen benoemen.

1)Leven vanuit Godsvertrouwen. Jezus leidde zijn leven vanuit een innerlijk geankerd zijn in God. Daarin was zijn hart zodanig met God verbonden dat hij vanuit deze kracht in het leven stond. Hij dorst de uitdagingen aan, hij ging de confrontaties niet uit de weg en koos uiteindelijk om de weg van het kruis te gaan. Mij persoonlijk raakt dit, immers ook wij kunnen groeien in een vertrouwen van: als God voor mij is, kan niemand tegen mij zijn. In meditatie, stilte en gebed kan ons hart een stukje van Gods heerlijkheid proeven. Daarin kan ons soms een zekerheid geschonken worden die ons liefde en verbondenheid doet ervaren.

2)Leven vanuit relativeringsvermogen. Hoe vaak maken wij ons druk in het leven. Wij voelen ons gekwetst, wij vechten om ons behoud en maken ons soms ongerust over de gebeurtenissen in de wereld. Leiderschap betekent uiteraard om grenzen aan te geven. Wij zien dat Jezus dat ook gedaan heeft. Zo heeft hij de geldwisselaars de tempel uitgejaagd en de confrontatie gezocht met de Farizeeërs. Nooit echter is Jezus aan deze confrontatie ten onder gegaan. Innerlijk kon hij vergeven, innerlijk kon hij loslaten en relativeren: “Vader vergeef hen, zij weten niet wat zij doen”. Relativeringsvermogen betekent voor mij het vermogen om innerlijk los te laten. Om niet te worden opgeslokt door emoties. Uiteindelijk hebben niet wij het laatste woord in de wereld, maar is er een diepere leiding. Die zal ons nooit loslaten.

3)Leven met humor. Leven met humor vraagt om een optimistische kijk waarin wij de schoonheid en het plezier van het leven ontdekken. Wij zijn geen slachtoffers van een ondoorzichtig leven, maar wij mogen ook ten volle genieten van elke dag en elk uur. ‘Zoals wij het leven in onszelf ervaren, zo zien wij de wereld van buiten’, luidt een bekend spreekwoord. Ik ben ervan overtuigd dat God ook humor heeft en hierin met ons wil delen.

In het jaar 2012 wachten op ons vele uitdagingen. Ik hoop van harte dat wij als geloofsgemeenschap in de Geest van vertrouwen, relativeringsvermogen en humor kunnen groeien. Dat wij onze emoties durven te verplaatsen naar een hogere waarde: God, die barmhartig is en mild, God die vergeeft en ons in liefde en vreugde wil laten delen.

ds. Stephan Kurtzahn

PKN Nederland