06 december 2011 door Pastor F van der Louw

U bent hier: Home - 06 december 2011 door Pastor F van der Louw

Je blik verruimen
Kijken en luisteren is een kunst. Onze ogen en oren selecteren wat ze (willen) zien en horen. Sterker nog, ze bewerken zelfs de informatie. Twee mensen die naar hetzelfde kijken, kunnen heel verschillende dingen zien. Wat onze ogen zien, wordt vanuit ons binnenste, vanuit ons hart vertaald. De belangrijke vraag is dan natuurlijk: zie je wat er echt aan de hand is, of zie je alles door een roze bril of door een zwarte bril.

"Zalig de zuiveren van hart” staat er in het Evangelie, “want zij zullen God zien”. God zien, goed zien, heeft dus blijkbaar alles te maken met een zuiver hart. Maar ook met de richting van waaruit je kijkt. Zit je ergens te dichtbij, dan heb je geen overzicht, dan kan kijken heel vermoeiend zijn. Af en toe moet je dan eens de andere kant op kijken. Even in de verte staren.

In het alledaagse leven kijken we meestal naar wat dichtbij ons is. Naar wat vlak voor ons gebeurt. Misschien kijken we niet eens echt, maar lopen we gespannen met een lege blik gehaast en druk over straat. Die blik is kort en vermoeiend. Echt zien waar het op aankomt, wordt dan moeilijk. Het is ook moeilijk. De zuiverheid van ons hart wordt gehinderd door allerlei opvattingen, redeneringen, behoeften, vooroordelen en projecties. Open en onbevangen kijken is dan ook wel erg moeilijk.

Advent betekent letterlijk: aankomen of toekomen. Het komt op ons toe, het is er nog niet, het is in de verte. Je moet dus focussen en je blik verruimen om het te zien. Advent kan ons leren te zien met een zuiver hart, verder te kijken. Met God mee kijken, in Zijn kijkrichting. Leren dat je dan niet kijkt in een zwart gat.

Advent heeft met verwachting te maken. Maar dan niet alleen in de zin van ooit nog eens. Ook in ons concrete bestaan van vandaag. Dat is de ogen open houden voor de harde feiten die ik om mij heen en soms in mijn eigen leven zie en die soms vreselijk ontmoedigend kunnen werken. En tegelijk leren kijken met Gods ogen. En weten dat al die dingen niet doorslaggevend zijn. Dwars door onze geschiedenis van macht en getal die door de huidige Augustussen en Herodussen gemaakt wordt, loopt Gods geschiedenis van de weerloze ongetelde. Gods gebundelde welbehagen Jezus Christus. Advent is je blik verruimen. Advent is leren zien waar het op aan komt in de wereld. Leren kijken met een zuiver hart. Want met je hart kun je God zien. Met je hart zie je de ander.

pastor Fred van der Louw

PKN Nederland