04 juni 2013 - Gemeente met lege handen door ds Marco Visser

U bent hier: Home - 04 juni 2013 - Gemeente met lege handen door ds Marco Visser

Het is maar een kort fragment in Marcus 6, je zou er bijna overheen lezen: Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit, twee aan twee. Niet alleen, maar in tweetallen, omdat het getuigenis van twee personen als betrouwbaar geldt. Ze moeten de wereld in, mogen niet op hun plek blijven. Een korte tekst, die je zou kunnen lezen als een blauwdruk van de gemeente.

Hij riep de Twaalf bij zich:
hij begon hen uit te zenden, twee aan twee,
en hij gaf hun volmacht over de onreine geesten.

Dat is het eerste wat er gezegd wordt. Fascinerende zin! Waar gaat het om? Waarom en waartóe worden de leerlingen uitgezonden? Om onreine geesten tegen te spreken! Je ziet het vaker in de evangeliën, trouwens wel vooral bij Marcus: de wereld is een bezeten wereld. Mensen zijn als bezet gebied, bezet door van alles en nog wat, door de machten en krachten die mensen in hun greep hebben. De leerlingen van Jezus krijgen de taak om daartegenin een bericht van vrijheid en menselijkheid hoog te houden.

Hij droeg hen op niets mee te nemen op weg,
behalve alleen een staf,
geen brood, geen reistas, geen geld in de gordel;
dat zij sandalen zouden onderbinden
en niet twee hemden aantrekken.

Maar hoe worden de leerlingen weggestuurd? Met niets! Met een staf en sandalen, en verder met lege handen. Het contrast met ons als gemeente is wel groot. Wij zijn een kerk met vergaderingen, moeizaam gepland via datumprikker.nl, een kerk met een standaardliturgie, beleidsplannen en gebouwen. En toch, ondanks die afstand tussen onze situatie en de tekst, voel ik me aangesproken. Ik hoor zoiets als: blijf in beweging, raak niet te veel gesetteld in je manier-van-doen. Blijf onderweg. En niet te vergeten, leef bij de dag. Denk niet te veel aan overovermorgen. Voor iedere dag zul je wel het nodige ontvangen. De nodige kracht, het nodige brood, het nodige woord. Het klinkt eenvoudig. Maar het is misschien wel het moeilijkste wat er is. De gemeente is principieel gemeente met lege handen. De gemeente, dat zijn mensen die leven van het ontvangen. Dat blijven we oefenen. Leest u zelf in Marcus 6 hoe het met die gemeente verder gaat, door Jezus op pad gestuurd…

ds. Marco Visser

PKN Nederland