02 Mei 2012 - Tussentijd - Meditatie verzorgd door pastor F.A.L. van der Louw

U bent hier: Home - 02 Mei 2012 - Tussentijd - Meditatie verzorgd door pastor F.A.L. van der Louw

Het is een stille tijd, zo tussen Pasen en Pinksteren. Na een feestelijk Pasen zijn we nu aangekomen in een soort tussentijd, de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren: tijd van de volle lente, tijd van een korte vakantie voor velen, tijd van herdenken en vieren, tijd ook van de eindexamens.

Een 'tussentijd' kenmerkt zich door de spanning tussen het 'nu al' en het 'nog niet'. Wie op zoek is naar nieuwe uitdagingen heeft al een idee van wat hij wil, maar het is er nog niet. Leerlingen die nu hun eindexamens doen, weten misschien al welk beroep of welke studie ze straks gaan doen, maar het begint nog niet. Eerst is er nog even tijd om op adem te komen en te genieten van wat er is. Tussentijden zijn dan ook bij uitstek tijden om even een pas op de plaats te maken, een soort vrije speelruimte.

Als een tussentijd kun je dus ook de tijd tussen Pasen en Pinksteren zien: De Mensenzoon gekruisigd en opgestaan, Hij laat zich zien aan zijn vrienden, Hij is er nog en eet met hen, maar het is niet meer hetzelfde: Hij is herkenbaar en toch ongrijpbaar tegelijk, ... levend en toch anders... leven tussen nu nog  hier en nog niet weg... Voor zijn vrienden is het een tijd van herinnering, gemis aan de ene kant en hoop en verwachting aan de andere kant. Wat Jezus gezegd en gedaan heeft, wordt in deze tussentijd op wonderbaarlijke wijze bevestigd en versterkt.

Een tussentijd, van Pasen naar Pinksteren. Om ons te gaan realiseren: Pasen gebeurt aan ons daar waar de Heer op onze wegen verschijnt. En Gods Geest die ons aanblaast, die ons kracht geeft, de lange adem om het vol te houden. Geroepen om op weg te gaan naar de toekomst die God ons zal wijzen, om toe te leven en te werken naar het Koninkrijk van God.

pastor F.A.L. van der Louw
 

PKN Nederland