Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Diensten

  1. 25-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 02-12 10:00 VK Ds. J. Bellwinkel, Leiden
  3. 02-12 10:00 WaZ Ds. A. van Nierop
  4. 09-12 10:00 WaZ Ds. D. van Arkel, Castricum
  5. 09-12 10:00 VK Ds. R. Staat, Andijk

Lees meer

Overzicht alle dienstroosters

Actueel schema hier downloaden.

Voorgangers, Ouderlingen, geluidsmedewerkers, etc.

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Mijn kerk - Vacatures - Vrijwilliger fondsenwerving

Gevraagd: vrijwilligers voor fondsenwerving

 

Om onze huidige en toekomstige activiteiten in de Protestante Gemeente Beverwijk te kunnen voortzetten, is veel geld nodig. Het aanvragen van beschikbare subsidies bij diverse instanties is een interessante mogelijkheid om over voldoende geld te blijven beschikken.

Met het aanvragen van subsidies, kan onze kerk ook in de toekomst de activiteiten in de gemeente blijven ondersteunen.

De Kerkenraad is op zoek naar een één of meer enthousiaste vrijwilligers, die ons willen helpen om subsidies binnen te halen. Informatie over organisaties die subsidies verstrekken aan kerkelijke gemeenten is bij de Kerkrentmeesters aanwezig.

Vindt u het leuk om alleen of samen met andere gemeenteleden subsidies binnen te halen?

Graag nodigen wij u uit om contact op te nemen voor meer informatie en/of een oriënterend gesprek met de voorzitter van de Kerkrentmeesters, Hennie van den Berg, plaatsvervangend scriba Jaap Bubberman of neem contact op door een bericht te sturen aan

PKN Nederland