Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Diensten

  1. 25-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 02-12 10:00 VK Ds. J. Bellwinkel, Leiden
  3. 02-12 10:00 WaZ Ds. A. van Nierop
  4. 09-12 10:00 VK Ds. R. Staat, Andijk
  5. 09-12 10:00 WaZ Ds. D. van Arkel, Castricum

Lees meer

Overzicht alle dienstroosters

Actueel schema hier downloaden.

Voorgangers, Ouderlingen, geluidsmedewerkers, etc.

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Mijn kerk - Vacatures - Secretaris voor College van Kerkrentmeesters

Secretaris voor College van Kerkrentmeesters

 

Het college van Kerkrentmeesters is op zoek naar een secretaris.

De werkzaamheden zijn:

- opstellen van de agenda in overleg met de voorzitter

- notuleren van de vergadering

- bijhouden van de actielijst

- de officiële correspondentie verzorgen

De werkzaamheden betreffen ongeveer drie uur per maand.

Vergaderingen van CvK zijn op de 3de donderdag van de maand. Indien gewenst kan dit verschoven worden naar een maandag.

Geheimhouding is onderdeel van de taak.

Een benoeming tot ouderling kerkrentmeester is niet perse noodzakelijk, wel gewenst.

 

U kunt uw interesse ook kenbaar maken door een bericht te sturen aan 

PKN Nederland