Diensten

  1. 23-09 09:30 VK Ds. A. van Nierop
  2. 30-09 09:30 VK Dhr. M. de Ridder, Sassenheim
  3. 30-09 10:00 WaZ Ds. M. Myburgh
  4. 07-10 09:30 VK Ds. H. Mak
  5. 07-10 10:00 WaZ Ds. S. de Vries

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Van de voorzitter kerkenraad “VOOR WIE WIL JIJ EEN NAASTE ZIJN”

Tijdens de dienst op de zogenaamde startzondag 10 september gebeurde er veel in de Vredevorstkerk.

Er is met gloedvolle woorden afscheid genomen van 6 kerkenraadsleden die jaren de kerk met veel toewijding en uithoudingsvermogen gediend hebben:
Jaap Bubberman, Dieke Fekkes, Christine ten Hove, Jan Kramer, Mariette Lubbers en Jan Stil.
Daarna zijn 5 nieuwe bestuurders voor de kerk aangetreden:
Teun-Jan Tabak, voorzitter kerkenraad en ouderling,
Greet Faber, diaken en scriba diaconie,
Froukje de Niet, diaken,
Hans Kattouw, diaken, penningmeester diaconie,
Dries van Duinen, ouderling kerkrentmeester.

Ook is in die dienst Trudy Joosse-Ridder door ds. Arrie van Nierop bevestigd als ouderling. Zij is voor onze gemeente de nieuwe pastor die zich vooral richt op de oudere leden. Nadat Trudy in het ambt bevestigd was preekte zij naar aanleiding van het verhaal van de barmhartige Samaritaan over de vraag ’Voor wie wil jij een naast zijn?’
Die vraag kwam ook aan de orde na afloop van de dienst toen de gemeenteleden bij gelegenheid van de startzondag elkaar in groepjes van 4 vroegen, voor wie wil jij een naaste zijn. De startzondag werd afgesloten met een met een gulle, heerlijke en gezellige maaltijd.

Na afloop van de dienst was het mijn eerste taak als voorzitter van de kerkenraad het woord te richten tot Trudy Joosse, onze nieuwe ouderenpastor voor Beverwijk en Wijk aan Zee.
“Van harte welkom hier in onze gemeente en fijn dat je bij ons aan de slag wilt gaan. De protestantse gemeente heeft gezocht en jou gevonden. Inmiddels beschik jij al over verschillende sleutels van deze kerk en je weet, dat is deze dagen van het nieuwe kosterloze tijdperk van groot belang. En bij het verzamelen van wat cijfers over de samenstelling van de gemeente blijkt dat je koren staat te bloeien. 72% van onze gemeenteleden is 51 jaar of ouder. De leeftijdsgroep 71+ telt ruim 180 gemeenteleden. Wees zuinig op ons en vooral op onze oudere gemeenteleden.
Tegenwoordig zou je het bijna vergeten, maar in een nabij verleden was er voor ouderdom veel respect. De raden van oudsten hadden het in de samenleving voor het zeggen. Anno 2017 wordt er wat anders tegen aangekeken. Maar voor heel deze gemeente van jong tot oud is het belangrijk dat je erbij bent en dat je gehoord wordt, en dat wij voor elkaar een zorg mogen zijn.
Trudy we hopen dat je het in Beverwijk naar je zin zult hebben, dat je voor velen een luisterend oor mag zijn en wijsheid mag spreken en dat we in de toekomst ook in de zondagse dienst af en toe naar jouw uitleg van de Schrift mogen luisteren. Weet je welkom”.

Teun-Jan Tabak

PKN Nederland