Diensten

  1. 20-01 10:00 VK Ds. K. E. Bras, Haarlem
  2. 20-01 10:00 WaZ ds. A. van Nierop
  3. 27-01 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  4. 03-02 10:00 VK Pastor Trudy Joosse-Ridder
  5. 03-02 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Van de voorzitter Kerkenraad (2) - Grote Kerk

En dan hebben we nog de Grote Kerk

Op de gemeente-avond stond ook de Grote Kerk op de agenda. Hoe staat het met het proces van verkoop van de kerk. Wel er is niet veel beweging in het proces. Begin 2013 is de Stichting Grote Kerk Beverwijk aan de slag gegaan met twee doelen: de verkoop van de kerk te begeleiden, en zolang daar geen sprake van is het gebouw leefbaar en in goede staat houden in afwachting van een koper. Het gebouw wordt nu vooral leefbaar gehouden door de Vereniging De Grote Kerk die onder de bezielende leiding van Bert Kisjes tal van meest culturele activiteiten in de kerk organiseert.

De Stichting Grote Kerk onder voorzitterschap van Jan Boudesteijn heeft de afgelopen jaren onderzocht of en hoe de kerk verkocht zou kunnen worden. Daarvoor is nauw samengewerkt met de stichting Boei, gespecialiseerd in het herbestemmen en restaureren van cultureel erfgoed. Boei heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van ander duurzaam gebruik van de kerk. Kort samengevat, er kan erg veel in de kerk gedaan worden, maar financieel is het niet rond te krijgen. Een congresfunctie, een ruimte voor rouwen en trouwen, een cultureel centrum, een bibliotheek, noem het maar op. Instanties en personen die in het onderzoek benaderd zijn zagen allemaal wel een functie voor de Grote Kerk, maar het financiële plaatje was niet rond te krijgen.
Begin 2016 voerde de Stichting in de kerk een gesprek met ondernemers en wethouders uit Beverwijk over mogelijkheden voor de kerk. Aan vergezichten geen gebrek, maar eenieder deinst terug voor de blijvende financiële verplichting. Inmiddels zorgt Bert Kisjes met zijn talrijke vrijwilligers dat het gebouw blijft ‘leven’. Hun vereniging de Grote Kerk zoekt 2000 Beverwijkers die voor € 10,- per jaar zich aan de kerk als cultureel centrum willen binden. Daarna zouden de Gemeente Beverwijk alsmede ondernemers uit de regio jaarlijks financieel mee moeten doen om de exploitatie van de kerk rond te krijgen. De actie loopt nog. Bij de Stichting meldde zich afgelopen voorjaar een zorgondernemer die het plan ontwikkelde om in het kerkgebouw een woonzorgcentrum te maken voor mensen met dementie. De ouderen zouden dan in woonunits in de zijbeuken komen te wonen, terwijl de middenbeuk vrij zou blijven. Voor het realiseren van het plan wil de ondernemer ook een behoorlijk financieel beroep doen op de gemeente Beverwijk, maar daar is het nog bezuinigen troef. Het plan is voorlopig geparkeerd.

Op 9 november is duidelijk geworden dat de provincie Noord-Holland mee wil werken aan een nieuw onderzoek naar een andere bestemming voor de Grote Kerk. Gezien de enorme behoefte aan b.v. woon- en hotelruimte in Amsterdam, biedt Beverwijk op 25 km afstand misschien opties. Of en zo ja welke functie de Grote Kerk dan zou kunnen hebben, is nog volstrekt onduidelijk. Dit onderzoek moet de komende maanden zijn beslag krijgen.

Toch moeten wij als protestantse gemeente ook durven nadenken over opties als de kerk als monument onverkoopbaar blijkt. Nu dragen wij de exploitatie van te veel kerkgebouwen en dat kan ook niet onbekommerd doorgaan. Er is nog het nodige werk te doen.

PKN Nederland