Diensten

  1. 16-12 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 16-12 10:00 WaZ Ds. D. Fisser
  3. 23-12 10:00 Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  4. 24-12 20:30 VK Ds. D. van Arkel, castricum
  5. 24-12 22:00 WaZ Ds. A. van Nierop

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Van de ouderenpastor: Woensdagochtendkring

Bij de tweede bijeenkomst van de woensdagochtendkring waren we met een behoorlijke groep van 15 mensen. Het thema was ‘Verlies’. Dat lijkt en is een zwaar thema, en toch was het gesprek dat we hadden niet zwaar. We deelden ervaringen, we haalden herinneringen op aan hoe vroeger aan kleding zichtbaar was dat iemand in de rouw was, of dat (delen van) ramen werden bedekt met lakens om aan te geven dat in dit huis gerouwd werd.
Net als bij de vorige bijeenkomst hebben we van tevoren afgesproken dat wat in deze kring verteld wordt, niet verder wordt verteld. Zeker bij een persoonlijk onderwerp als ‘Verlies’ is het noodzakelijk om te weten dat vertrouwelijke zaken veilig gedeeld kunnen worden.

Het thema voor de volgende bijeenkomst is ‘Bidden’. Zijdelings hebben we hier al kort over gesproken, maar het is zeer de moeite waard om er een ochtend aan te wijden. De gesprekskring is op 13 december in de Vredevorstkerk. Om 09.45 u staat de koffie klaar, om 10.00 u beginnen we en om 11.30 u sluiten we af.

Weet u welkom!

Trudy Joosse-Ridder
 

PKN Nederland