Diensten

  1. 20-01 10:00 VK Ds. K. E. Bras, Haarlem
  2. 20-01 10:00 WaZ ds. A. van Nierop
  3. 27-01 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  4. 03-02 10:00 VK Pastor Trudy Joosse-Ridder
  5. 03-02 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Van de kerkrentmeesters - Ter informatie: Uitvaarten

Zoals bekend, worden de kosten voor voorganger, organist en kerkgebouw bij uitvaarten van leden die actief betrokken waren, niet bij de nabestaanden in rekening gebracht. Dat is een principiële keuze geweest en dat willen we graag behouden. Nu onze gemeente weer beschikt over een predikant en een ouderpastor die uitvaarten kunnen doen, vinden we het belangrijk om duidelijk aan te geven dat wanneer er externe voorgangers worden aangetrokken we de kosten die dit met zich meebrengt (ongeveer € 195 of meer) in rekening zullen worden gebracht bij de nabestaanden. We melden dit om verwarring of onaangename verrassingen te voorkomen.

Het College van Kerkrentmeesters

PKN Nederland