Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Diensten

  1. 20-01 10:00 VK Ds. K. E. Bras, Haarlem
  2. 20-01 10:00 WaZ ds. A. van Nierop
  3. 27-01 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  4. 03-02 10:00 VK Pastor Trudy Joosse-Ridder
  5. 03-02 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Uitnodiging ledenmiddag PCOB 15 februari 2018: Aan wie geeft u het vertrouwen?

U wordt allen van harte uitgenodigd voor de 1e ledenmiddag van 2018 op donderdagmiddag 15 februari 2018 in de ontmoetingsruimte van de Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 152, Beverwijk. De zaal gaat 13.30 uur open, de middag begint om 14.00 uur.

Voor deze middag is uitgenodigd mr. Nadine E.S. Holman, kandidaat-notaris van kantoor Batenburg notarissen. Zij zal ons informeren over het interessante onderwerp “Het levenstestament”. In een levenstestament staan uw wensen voor de situatie waarin u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. Aan wie geeft u het vertrouwen?

Het levenstestament gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Dit wordt ongetwijfeld een boeiende middag.

PKN Nederland