Diensten

  1. 16-12 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 16-12 10:00 WaZ Ds. D. Fisser
  3. 23-12 10:00 Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  4. 24-12 20:30 VK Ds. D. van Arkel, castricum
  5. 24-12 22:00 WaZ Ds. A. van Nierop

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Uitnodiging Voorjaarsviering Protestantse Vrijwilligersdienst 02mei as

Op woensdag 2 mei a.s. wordt voor de senioren v.a. 75 jaar de Voorjaarsviering in de Vredevorstkerk gehouden.
Aanvang 11.00 uur tot circa 14.30 uur.

Het programma omvat samenzang, een overdenking verzorgd door ouderenpastoor mevrouw Trudy Joosse-Ridder, gevolgd door een lunch en kort programma.

Partners onder de 75 jaar en/of begeleiders zijn eveneens uitgenodigd.

U kunt zich voor de viering opgeven vóór 20 april a.s. bij de dames Baijense, tel. 225803 of Brouwer, tel. 221183. Graag vermelden of u alleen of met twee personen komt.

Namens de PVD,

Maritza van Zalinge, voorzitter

PKN Nederland