Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Diensten

  1. 16-12 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 16-12 10:00 WaZ Ds. D. Fisser
  3. 23-12 10:00 Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  4. 24-12 20:30 VK Ds. D. van Arkel, castricum
  5. 24-12 22:00 WaZ Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

UIT DE PASTORIE HEEMSKERKERWEG

Om te beginnen…

Als u dit leest staat de decembermaand op het punt van aanbreken. Voor veel mensen is het een drukke maand vol activiteiten en feestelijkheden, voor anderen is het een maand om tegenop te zien. In de kerk geldt dat we ons voorbereiden op een groot aantal hopelijk feestelijke en bemoedigende diensten. Ik wens ons allen toe dat we vol verwachting vooruit kunnen kijken naar deze bijzondere maand.

Rondom de diensten

Gedurende vier adventszondagen leven we toe naar de viering van het kerstfeest. Voor de kinderen van de  kindernevendienst geldt dat hun diensten in het teken staan van het thema ‘Een boek vol verwachting’. Het accent ligt bij een serie lezingen uit de profeet Jesaja. Hoe een en ander gestalte krijgt in de hoofddienst, durf ik op dit moment nog niet goed te zeggen: dat merkt u vanzelf! Wel kan ik melden dat in de dienst van zondag 10 december de doop bediend zal worden aan Sophie Emma. Zij is de dochter van Sam en Charlotte Dimassi (Hans van Kilsdonklaan 29) en werd geboren op 19 juli. Op het geboortekaartje schreven de ouders:

Twee oogjes die kijken
Twee handjes die grijpen
Een hartje dat klopt
Een kindje, een wonder
Zo klein en zo bijzonder.

Ook bijzonder: de morgendiensten op 24 en 31 december vieren we samen met onze buurgemeente Heemkskerk.
Op 24 december zijn we om 10.00 uur welkom in de Morgensterkerk, waarin ouderenpastor Eveline Masetti voorgaat.
Op de 31e verwelkomen we onze buren in de Vredevorstkerk en is ondergetekende de voorganger van dienst. Mooi als kerken die in de praktijk al vaak samenwerken op deze manier ook samen kunnen vieren.
Op kerstavond hoop ik, anders dan oorspronkelijk gepland, zelf voor te gaan. De dienst begint om 20.30 uur en is voorbereid in nauwe samenwerking met het koor Recreation onder leiding van Eibert de Vries. Het koor levert vanzelfsprekend een belangrijke bijdrage aan de dienst. Er is deze avond geen preek in de traditionele zin van het woord. In plaats daarvan staan we in drie korte, meditatieve momenten stil bij bekende woorden uit de eerste hoofdstukken van het Lucas evangelie.
Op kerstmorgen klinkt dat andere kerstevangelie (uit Johannes 1) over het Woord dat in de gestalte van een mens onder ons is komen wonen.

Naast de vertrouwde kerstliederen zingen we een paar nieuwe liederen met ondersteuning van een  gelegenheidszanggroep onder leiding van Kees Brinkman. Ook de kinderen komen ruimschoots aan bod, middels een korte kerstmusical tijdens de dienst.

Met het oog op de zondag

Het klinkt nog heel ver weg – want, het is pas in 2018 – maar laat ik het op deze plek toch alvast noemen, de eerste met-het-oog-op-de-zondag bijeenkomst van het nieuwe jaar. Deze vindt plaats op dinsdag 9 januari 2018, 19.30 uur in de Vredevorstkerk. In de Samenklank op zondag leest u tegen die tijd waar het over zal gaan.

Kring rond het boek van Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters,
Christelijke missie in een postchristelijke omgeving
Bij mijn intrede in juni van dit jaar citeerde ik al uit dit – in mijn ogen – belangrijke boek. Het lijkt mij daarom  de moeite waard om het boek in het nieuwe jaar (6 avonden in de periode januari – maart) met een groepje belangstellenden (wie weet ook wel uit Heemskerk en Velsen Noord?) te lezen en te bespreken. Het boek is goed toegankelijk, ook al vraagt het wel wat studie en doorzettingsvermogen. Meer informatie in de folder V&T of bij ondergetekende. Ik hoor graag voor kerst of u (jij) meedoet zodat we kunnen bepalen of er voldoende belangstelling is om de kring door te laten gaan.

Tenslotte

Vanuit de pastorie aan de Heemskerkerweg wens ik u en jou, mede namens Afke, een vrede- en vreugdevolle decembermaand toe. Wij wachten op de koning:
Zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
Wanneer Hij komt!
(Lied 461:4)

ds. Arrie van Nierop
 

PKN Nederland