Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Diensten

  1. 20-01 10:00 VK Ds. K. E. Bras, Haarlem
  2. 20-01 10:00 WaZ ds. A. van Nierop
  3. 27-01 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  4. 03-02 10:00 VK Pastor Trudy Joosse-Ridder
  5. 03-02 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Kerstconcert Songs for You en Gelegenheidskoor 2015

Op zondagmiddag 20 december 2015 zal het cgk Songs for You uit Beverwijk een kerstconcert uitvoeren, samen met het Gelegenheidskoor 2015.

U wordt van harte uitgenodigd om naar dit concert te komen luisteren. Er zal een gevarieerd kerstrepertoire ten gehore worden gebracht.

Beide koren presenteren hun eigen kerstrepertoire. Het ad-hoc koor, zal laten horen wat zij in slechts 4 repetities onder de knie heeft gekregen.

Het geheel staat onder leiding van dirigent Aldert Fuldner. De begeleiding wordt verzorgd door Arthur Postma piano. Medewerking zal worden verleend door de Poolse sopraan Anna Zawisza.

Aanvang concert is 15.30 uur. Zaal open 15.00 uur.

Vredevorst kerk, Laan der Nederlanden 152, 1945 AC te Beverwijk.

Entreekaarten ad € 12.50 zijn te verkrijgen door per kaart € 12.50 over te maken naar rekening NL85 INGB 00020.32.968 t.n.v. Penningmeester Songs for You, met vermelding van uw naam en adres.

Ook kan er gereserveerd worden via de website www.songsforyou.nl of telefonisch

06-37575280 ( na 18.00 uur).

PKN Nederland