Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Diensten

  1. 21-10 09:30 VK Ds. A. van Nierop
  2. 21-10 10:00 WaZ Ds. O. Sondorp
  3. 28-10 09:30 VK pastor Trudy Joosse-Ridder
  4. 04-11 10:00 WaZ Ds. S. Zitman
  5. 04-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Geeft u regelmatig geld aan de kerk?

Geeft u elk jaar geld voor de kerkbalans dan is het heel aantrekkelijk omdat vast te leggen in een periodieke gift. De belasting betaalt altijd dan een stuk van uw gift. De grootte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Het wordt een periodieke schenking genoemd.

Volledig aftrekbaar
Als u in een overeenkomst vastlegt, dat u het werk van de Protestantse Gemeente Beverwijk minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan de Protestantse Gemeente Beverwijk geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting.
De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Tot 1 januari 2014 moest deze overeenkomst door de notaris worden opgemaakt, maar dat hoeft niet meer.

Uw gift is een periodieke gift als:
* de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
* u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de Protestantse Gemeente Beverwijk die in deze overeenkomst wordt genoemd;
* deze bedragen steeds even hoog zijn;
* u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de Protestantse Gemeente Beverwijk.

Bij overlijden stopt de schenking
De periodieke gift stopt na de looptijd van deze overeenkomst of uiterlijk bij uw overlijden of het overlijden van een ander. Dit moet in de overeenkomst zijn bepaald. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw partner, maar ook iemand anders.

Een rekenvoorbeeld
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 18 tot 52 procent van uw periodieke gift terug van de fiscus.
Stel uw belastbaar inkomen is €35.000 en u schenkt € 90 per jaar. Uw belastingtarief is dan 42 procent (2014).
Als er geen overeenkomst periodieke gift is en dit is uw enige gift, dan ontvangt u niets terug van de fiscus.
Maar is er wel een overeenkomst voor een periodieke gift, dan kunt u de gift zelfs verhogen naar € 155.
Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto € 90 maar in het geval van een periodieke gift kunt u € 155 naar de Protestantse Gemeente Beverwijk overmaken, omdat u in dit geval € 65 terug ontvangt van de Belastingdienst.
Bereken via uw voordeel via https://kerkbalans.nl/schenkcalculator/ wat uw voordeel is.

Hoe werkt het?
U neemt contact op met Bert Piest en hij vertelt u meer. Hij heeft ook het periodiek-schenkings-formulier dat u kunt invullen. Of u download het formulier van de site http://www.pknbeverwijk.nl/periodieke-giften en neemt daarna contact op met Bert Piest.
Zijn emailadres is

Er zijn vele goede doelen
Geeft u ook graag aan andere goede doelen, de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s, b.v. een kerkgenootschap in Heemskerk of Velsen, of de PCOB) dan kunt u met hen contact opnemen voor uw periodieke gift.

PKN Nederland