Diensten

  1. 25-03 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 29-03 14:00 VK Ds. A. van Nierop
  3. 29-03 19:30 VK Ds. A. van Nierop
  4. 30-03 19:30 VK Ds. A. van Nierop
  5. 31-03 21:30 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Dorcasactie 29 oktober as

Ook dit jaar willen we als gemeente weer meedoen met de landelijke Dorcas-actie. De actie zal in de Vredevorstkerk plaatsvinden op zondag 29 oktober. Het betekent dat u de week van te voren een boodschappenlijstje mee kunt krijgen in de hoop dat u tijdens uw boodschappenronde
hier wat extra inkopen voor wilt doen. Op de 29e zullen er jonge mensen klaarstaan die uw artikelen in ontvangst nemen.

We hopen dat u allen weer enthousiast aan deze actie mee wilt doen. Wanneer het boodschappen doen voor u te bezwaarlijk is, kunt u evengoed bijdragen. Uw geld is namelijk ook van harte welkom voor dit werk van Dorcas. Deze bijdrage kunt u op zondag 29 oktober in een box deponeren.

Alvast onze hartelijke dank!!
Jacqueline Bosch( namens de diaconie)

PKN Nederland