Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Diensten

  1. 21-10 09:30 VK Ds. A. van Nierop
  2. 21-10 10:00 WaZ Ds. O. Sondorp
  3. 28-10 09:30 VK pastor Trudy Joosse-Ridder
  4. 04-11 10:00 WaZ Ds. S. Zitman
  5. 04-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Dorcasactie 29 oktober as

Ook dit jaar willen we als gemeente weer meedoen met de landelijke Dorcas-actie. De actie zal in de Vredevorstkerk plaatsvinden op zondag 29 oktober. Het betekent dat u de week van te voren een boodschappenlijstje mee kunt krijgen in de hoop dat u tijdens uw boodschappenronde
hier wat extra inkopen voor wilt doen. Op de 29e zullen er jonge mensen klaarstaan die uw artikelen in ontvangst nemen.

We hopen dat u allen weer enthousiast aan deze actie mee wilt doen. Wanneer het boodschappen doen voor u te bezwaarlijk is, kunt u evengoed bijdragen. Uw geld is namelijk ook van harte welkom voor dit werk van Dorcas. Deze bijdrage kunt u op zondag 29 oktober in een box deponeren.

Alvast onze hartelijke dank!!
Jacqueline Bosch( namens de diaconie)

PKN Nederland