Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Diensten

  1. 16-12 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 16-12 10:00 WaZ Ds. D. Fisser
  3. 23-12 10:00 Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  4. 24-12 20:30 VK Ds. D. van Arkel, castricum
  5. 24-12 22:00 WaZ Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Aandacht voor Senioren in Beverwijk

Op 21 maart 2018 is het weer zover, U en alle inwoners van onze gemeente, mogen weer hun stem uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad.

Wij, de gezamenlijke Beverwijkse ouderenbonden KBO PCOB en Seniorenvereniging Beverwijk-Wijk aan Zee, gaan daartoe een themamiddag houden met als thema ”Het ouderenbeleid in Beverwijk”

Deze middag zal op donderdag 1 maart a.s. gehouden gaan worden in de grote zaal van Nieuw Akerendam a/d Meester van Lingenlaan 2 in Beverwijk. Aanvang 14.00 uur.

Wij willen deze middag houden in de vorm van een forum waarbij vertegenwoordigers van alle Beverwijkse politieke partijen uitgenodigd worden en aan wie wij een aantal belangrijke punten zullen voorleggen met betrekking tot het ouderenbeleid in onze gemeente. Bovendien krijgt U en alle aanwezigen ouderen de gelegenheid op gestructureerde wijze vragen te stellen. Wij nodigen u hierbij uit op deze leerzame middag aanwezig te zijn. Wij verwachten dat deze middag zal bijdragen om tot een goede keuze te komen.

LSBO Lokaal samenwerkende bonden van ouderen in Beverwijk/Wijk aan Zee Seniorenvereniging Beverwijk-Wijk aan Zee
KBO Beverwijk-Wijk aan Zee
PCOB Beverwijk-Wijk aan Zee

PKN Nederland