U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Meditaties - 21 juli 2016 - Grijs - Door Lammert Dassen

OVERDENKING

Grijs

Grijs is niet een erg populaire kleur, het duidt op vaagheid en onduidelijkheid.

Zelfs in de politiek werd lang grijs als negatief aangeduid, de grijze golf.

Waren het niet de babyboomers die al het geld opgemaakt hadden met hun vervroegde pensioenen? Vergeten wordt dan dat het de politiek was die in de jaren 80, de tijd van de jeugdwerkloosheid, er op aandrong dat ouderen vanaf 57 jaar plaats maakten door met pensioen te gaan.

De regelingen voor VUT en later prepensioen werden door de politiek gestimuleerd, waaronder ook zij, die het later hadden over de verwende babyboomers.

Grijs is niet gewild, je bent duidelijk voor of tegen iets.

De EU is het ideaal of de EU is niets, te dictoriaal alleen voor de elite en het groot kapitaal.

Populistische leiders zijn tegen mondiaal denken, maar zij is denk ik ook de grootste groep die er op los twittert, facebookt met niet altijd gefundeerde meningen, terwijl deze media wereldwijd zijn.

De vluchtelingenproblematiek wordt ook in oneliners afgedaan, of je moet ze helpen want zij zijn zielig, of je moet ze bij wijze van spreken bij de grenzen wegschieten, want zij zijn profiteurs, die de banen voor onze kinderen wegnemen. En ons hun cultuur opdringen.

En zo kun je uren doorgaan, en ik denk dat dit heilloos is, je hebt alleen maar hete hoofden en koude harten.

Zouden wij niet méér het grijs en het midden moeten aanhangen, want de problematiek in onze wereld is complex.

Vluchten doe je niet voor je lol, het is wat als je huis en haard moet verlaten, omdat er oorlog is, hongersnood, economisch onleefbaar is, of men wordt vervolgd vanwege geloofsovertuiging en levensbeschouwing, ras of sekse of geaardheid.

Je moet mensen helpen, maar ook herkennen dat behalve dat wij van hen ook kunnen leren, dat dit ook praktische problemen kan geven.

En hoeveel kan je opvangen? En hoe trek je op een humane manier de grenzen?

Professor Jacco Pekelder verwoordt het zo: ”Het midden in Nederland mag best wat meer van zich laten horen, want nu horen wij alleen maar geluiden uit de extreme hoeken van de samenleving, over angst en dreiging, dit komt ook onder meer door de opstelling van de media, die vooral zwartwittegenstellingen poneert”, tot zover Pekelder.

De wereld verandert in steeds snellere tempo, maar was de eerste trein ook niet revolutionair.

Mijn vader vertelde het verhaal wat hij als jongen van 10 à 12 jaar meemaakte.

Toen kwamen de eerste vliegtuigen. Mijn grootvader die met een paar mannen hier naar keek vond dat dit niet kon, want de aarde was voor de mensen en dieren, het water voor de vissen en de lucht was voor de vogels en voor God, nu kunnen wij ons niet voorstellen dat er geen treinen en vliegtuigen zijn. En zien wij in het luchtverkeer alleen maar voordeel want wij kunnen met vakantie naar alle landen van de wereld.

Of zijn er toch nadelen?

Internet is ook al zo vertrouwd geworden, het opent toch werelden voor ons die tot dan niet mogelijk waren, en je kan veel vanuit je stoel doen, dit geldt ook voor andere sociale media, of heeft het toch nadelen!

Nu ben ik niet een meester in het digitale, mijn mobieltje is een ouderwetse Nokia, die het nog goed doet. Ik zing o.a. in het vocaal ensemble en daar doet men veel met Dropbox, ik kan dat niet krijgen, zal wel iets fout doen. Toen zei een deelneemster tegen mij, och dan krijg je wel e-mail.

Het is niet allemaal voordeel, vroeger was zo gek niet, toen hadden wij ook sociaal medium, dat heette buiten, je zocht elkaar op.

De wereld verandert snel, en wij moeten een keuze maken, waarin gaan wij mee, en waarin niet.

Zou deze Bijbeltekst ons niet kunnen helpen om niet in extremen te vallen en niet alle vernieuwingen zonder meer af te wijzen, of aan de andere kant zeggen dat dit moet?

De tekst is van de apostel Paulus: “Onderzoek alle dingen, maar behoudt het goede”.

Zou het grijs en het midden ons wel eens niet kunnen bevrijden uit kramp en angst, en behoeden voor extremen van de ene kant (wit) en van de andere kant (zwart).

Het is maar een vraag en een bescheiden mening, hoe denkt u er over?
 

Lammert Dassen

PKN Nederland