Diensten

  1. 25-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 02-12 10:00 VK Ds. J. Bellwinkel, Leiden
  3. 02-12 10:00 WaZ Ds. A. van Nierop
  4. 09-12 10:00 WaZ Ds. D. van Arkel, Castricum
  5. 09-12 10:00 VK Ds. R. Staat, Andijk

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Een nieuw begin.

over de BBQ, de nieuwe kast een nieuw begin in de V.K.

 

In de KND besteden we op eigen wijze aandacht aan het besluit de Grote Kerk aan de eredienst te onttrekken.

 

    Op 1 september

hebben we gekeken wat er allemaal in de verhuisdoos zat uit de Grote Kerk.

 

     Op 7 September

hebben we met elkaar een oude kast beschilderd.                                   

In deze kast komen alle spullen van de KND zoals scharen, stiften, lijm, kinderbijbel, spelletjes enz.

Een oude kast in het nieuw voor “een nieuw begin”.

Naast de kast kreeg ook de muur van de KND ruimte een vrolijke kleur en zijn er nieuwe lampen opgehangen.

Na het harde werken was er voor iedereen een BBQ.

 

   U harte uitgenodigd onze ruimte na de dienst te komen bewonderen. 

PKN Nederland