Diensten

  1. 25-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 02-12 10:00 VK Ds. J. Bellwinkel, Leiden
  3. 02-12 10:00 WaZ Ds. A. van Nierop
  4. 09-12 10:00 VK Ds. R. Staat, Andijk
  5. 09-12 10:00 WaZ Ds. D. van Arkel, Castricum

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Overzicht alle dienstroosters

Actueel schema hier downloaden.

Voorgangers, Ouderlingen, geluidsmedewerkers, etc.

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Mijn kerk - Kerkenraad

Kerkenraad

Wat is een kerkenraad? De gemeenteleden doen het grootste deel van het werk in de kerkelijke gemeente. Zij stellen daarvoor veel vrije tijd beschikbaar.

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikant(en) de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.

De kerkenraad is voor de kerkelijke gemeente niet hetzelfde als de gemeenteraad van de burgerlijke gemeente. Kerkenraadsleden zijn niet gekozen als vertegenwoordigers uit de kerkelijke gemeente, maar ze worden uit de gemeente geroepen tot het ambt.

De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.
 

Taken van de kerkenraad: de kerkenraad is verantwoordelijk voor het geestelijk leven van de gemeente. Haar taak is onder meer:
* de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten,
* de opbouw van de gemeente,
* de missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld,
* de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse,
* het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente,
* het vaststellen van begroting en jaarrekening,
* het kiezen van afgevaardigden naar de classicale vergadering
* het officieel vertegenwoordigen van de gemeente

Belangrijke beslissingen worden pas genomen nadat de gemeente geïnformeerd is en/of overleg met haar is gepleegd.
 

De kerkenraad wordt in haar werk door het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen ondersteund. Beide colleges stemmen haar beleid af op het beleid van de kerkenraad.

 

Meer kunt u lezen in de beleidsnotie die 2 januari 2015 als pdf op deze webiste geplaatst.

 

Voor vragen aan de kerkenraad en voor opmerkingen kunt u contact opnemen met de scriba via.  .

PKN Nederland