Diensten

  1. 25-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 02-12 10:00 VK Ds. J. Bellwinkel, Leiden
  3. 02-12 10:00 WaZ Ds. A. van Nierop
  4. 09-12 10:00 VK Ds. R. Staat, Andijk
  5. 09-12 10:00 WaZ Ds. D. van Arkel, Castricum

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Overzicht alle dienstroosters

Actueel schema hier downloaden.

Voorgangers, Ouderlingen, geluidsmedewerkers, etc.

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Mijn kerk - Kerkenraad - Diakenen - ANBI status

Postadres Diaconie Protestantse Kerk Beverwijk.

Postbus 248

1940 AE Beverwijk

 

RSINnummer of het fiscaalnummer:  817121523

 

Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De diakenen en de diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

Doelstelling Diaconie.

Zie daarvoor het Beleidsplan van de diaconie

 

Begroting 2016 van de Diaconie Protestantse Kerk Beverwijk

 

 

Begroot

2016

Begroot 2015

Werkelijk 2014

BATEN

 

 

 

80 Baten onroerende zaken

6.900

5.900

5.553

81 Rentebaten

27.690

36.330

32.433

83 Bijdragen levend geld

6.000

5.000

7.316

84 Door te zenden collecten en bijdragen

7.000

7.000

9.170

85 Subsidies en bijdragen                                                                    0                         0                0

Totaal a

 47.590

     54.230

       54.472

LASTEN

 

 

 

41  Lasten  onroerende zaken

28.950

23.950

4.787

45 Verplichtingen en bijdragen andere organen

3.800

4.300

4.716

47 Kosten beheer en administratie

5.100

5.000

4.574

48 Rentelasten                                                                                   7.000                1.000            6.419

Totaal b

44.850

34.250

20.496

Saldo a - b

2.740

19.980

33.976

50 Diaconaal werk plaatselijk

28.100

32.100

63.360

51 Diaconaal  werk landelijk

3.500

3.500

3.745

52 Diaconaal  werk wereldwijd

7.000

7.000

8.807

Totaal diaconaal werk

38.600

42.600

75.912

 

53 Dotatie bestemmingsreserve en voorziening

 

-1.800

 

-3.600

 

-1.730

54 Onttrekking bestemmingsreserve

0

0

0

58 Overige baten en lasten

0

0

15.622

Totaal c

-1.800

      -3.600

   13.892

Resultaat a-b-/+c

-37.660

    -26.220

  -28.044

PKN Nederland